dilluns, 24 d’octubre de 2011

«Retos y desafíos»

A part del que llegeixo perquè em ve de gust, per feina he de llegir o almenys fullejar bastants materials en espanyol. Tot sovint són tesis doctorals, assaigs o treballs acadèmics similars. També escrits per a congressos, conferències, comunicacions científiques... He recollit fragments d’alguns títols que m’han cridat l’atenció per tòpics i que en algun cas es repeteixen bastant:

- [Tal assumpte]: pasado, presente y futuro
- [Tal assumpte]: situación actual y perspectivas de futuro
- [Tal assumpte] en el umbral del siglo XXI
- [Tal assumpte] en el umbral del nuevo milenio
- [Tal assumpte] en el inicio de un nuevo milenio
- [Tal assumpte] en la encrucijada de dos siglos
- [Tal assumpte] en la encrucijada
- [Tal assumpte]: retos y desafíos [!!]
- [Tal assumpte]: retos, oportunidades y desafíos [!!]
- [Tal assumpte]: dificultades, oportunidades, amenazas y retos [i les mateixes paraules en ordre divers]
- [Tal assumpte]: derecho comparado
- [Tal assumpte]: su naturaleza y sus partes
- [Tal persona]: biografia autorizada
- [Tal persona]: biografia no autorizada
- [Tal persona]: biografia no oficial

No cal dir que títols crossa d'aquesta mena, o similars, també els trobes en català i en altres idiomes, però em sembla que moltes menys vegades, i la majoria no tan estereotipats i repetits. (Google: «Retos y desafíos», 1,65 milions de resultats; «Reptes i desafiaments», 22.800 resultats; deunidó).

(La imatge no és de cap treball que hagi passat per les meves mans; és una il·lustració que he trobat per la xarxa.)