dimecres, 28 d’octubre de 2015

Qüestions de llengua (68): «Pillar»

«Pillar» és un d’aquells casos difícils-difícils. És molt i molt productiu. Costarà de desterrar si no passa la moda. No m’estranyaria gens que a molta gent que llegeix aquest blog els agradi utilitzar la paraula de tant en tant. Li passa també a l’autor. Connota transgressió, murrieria, complicitat... moltes coses a les quals sovint no volem renunciar només pel fet de voler ser correctes.

Us poso primer alguns exemples publicats al llibre El catanyol es cura. Interferències castellà- català, de Pau Vidal (Editorial Barcanova, Barcelona, 2012), i reproduïts a la revista InfoMigjorn, 27 octubre 2015:
- M’he quedat superpillada (m’he quedat superatrapada / superpenjada).
Explicació: Pillar (‘emparar-se violentament d’una cosa’) és un verb multiús (a la Plana de Vic s’usa per ‘faltar a classe’) que, potser per la fama de barbarisme que arrossega, s’ha multiplicat en l’argot juvenil.
[Aclariment posterior d’en Pau Vidal a l’autor del blog sobre ‘superpillat’: voldria dir ‘molt atrapat / penjat’ d’alguna cosa que agrada, fascina, encanta: una sèrie de televisió, una persona, un llibre... «Cada dia me’n vaig a dormir a les quinientes perquè estic superpillat del 3/24», p. ex.]

Més exemples del llibre d’en Vidal:
- Ma germana va tan pillada que s’ha descuidat de trucar-me (...va tan estressada / atrapada que s’ha descuidat de trucar-me [molt pròxim a l’anterior]).

- Si ton pare ho sap pillaràs (Si ton pare ho sap et tocarà el rebre).

- Amb tanta birra avui la pillem segur (Amb tanta birra avui ens torrem / engatem / agafem una bufa segur).

- Quan no pilla d’aquí pilla d’allà, l’espavilat (Quan no suca d’aquí suca d’allà, l’espavilat).

- Profe, d’això dels vectors no he pillat res (d’això dels vectors no he ensumat res / no he pescat res).

- Aquest capde pugem a Calella, aviam si pillem (Aquest capde pugem a Calella, aviam si suquem / toquem calent).

- Tu ets un d’aquests pillats que es tiren dels ponts? (Tu ets d’un aquests sonats que es tiren dels ponts?).

- Vam pillar un coŀlocón de puta mare (Vam agafar una penjamenta de puta mare).

Fins aquí els de Pau Vidal. Aquests altres que segueixen són meus:
- He pillat un refredat d’upa (he agafat).

- Qui (s’)ha pillat la cervesa de la nevera? (s’ha endut).

- Amb el merder que ha organitzat, aquest pilla segur (aquest se la carrega segur).

- El comptable de l’empresa també hi està pillat, no? (implicat).
N’aniré posant més, a mesura que se me n’acudeixin. Com dic, «pillar» el trobem pertot arreu. I és fàcil de substituir en la teoria, però no en la pràctica, perquè usar «pillar» és no sols dir el que vols dir, sinó alhora picar l’ull a qui t’escolta i afegir al fet de què es tracti un component metalingüístic gens fàcil de substituir amb paraules.