dimecres, 8 de febrer de 2012

Perles: (89) Que parisquen els hòmens!

«Propose que els governs aviven la investigació R+D per a aconseguir que els hòmens donen a llum. És l’única solució. Sentiran la vida en el seu si, pariran amb dolor i alegria, se sentiran més formosos i educaran les cries en el respecte a la seua mare i a la civilització. Trobaran el seu lloc veritable en el futur, seran el cos de la república humana i, per fi, deixaran de matar-mos.»

Mercè Ibarz, El País, 1 febrer 2012