dimecres, 1 de juny de 2011

Perles (72): Conservadors i progressistes

«No hi ha dubte que les febleses de l’esquerra a Europa són en part ideològiques. La pregunta clau és: procedeixen d’un excés o més aviat d’una manca de revisionisme? Sóc decidit partidari d’això darrer. Els governs socialdemòcrates s’han mostrat molt sovint incapaços o refractaris davant l’aplicació dels programes amb els quals en principi estan compromesos. […] La versió laborista de la tercera via el 1997 era menys original del que creien els seus oponents. La política activa del mercat laboral, per exemple, a l’estil del new deal, ja s’havia introduït abans als països escandinaus. Tanmateix, en un aspecte clau el laborisme anava per davant. Un aspecte central de la filosofia política del laborisme era que no hi havia àrees que calgués tractar com a pertanyents a la dreta. Havíem de generar solucions d’esquerra o centre als problemes de dretes [...]»

Anthony Giddens, catedràtic de sociologia i exdirector de la London School of Economics, The New Statesman, octubre 2004