dimarts, 15 de gener de 2013

Perles (108): El masclisme no passa

«Els anys m’han fet veure que la carcundia masclista no és cosa del passat, que la crisi afecta el triple les dones que els homes i que, fins i tot en el feminitzat món literari, la dona està sempre, paradoxalment, en minoria quan es tracta de fer rànquings dels millors escriptors o de trobades saberudes, i anant pel món de la faràndula inteŀlectual he tingut sovint la sensació de ser allà per equilibrar la quota.»

Imma Monsó, La Vanguardia 20 desembre 2012